THỊ XÃ BÌNH YÊN

 THỊ XÃ BÌNH YÊN

Mộc miên còn thắm không em?
Liễu bên Thành Cổ buông rèm xanh chưa?
Con đường phố vắng đêm mưa
Men theo hiên lạnh mình đưa nhau về
Có con bướm trắng si mê
Dưới đèn ngượng nghịu tìm về môi xinh
Giữa lòng thị xã thanh bình
Em bung thác tóc - phiêu linh diệu huyền
Ảnh - Trần minh Tuấn.


Vất vả đã bao mùa nắng mưa!

 Vất vả đã bao mùa nắng mưa!